Sztuka współczesna, tworzona tu i teraz, odzwierciedlająca czas, w którym zaistniała. To dążenie do tworzenia dzieł innych od tych, które już były, całkowite oderwanie się od potrzeb rynkowych, to najdoskonalszy sposób na przekazanie emocji oraz subiektywnego spojrzenia na świat.

Samo pojęcie sztuki współczesnej zrodziło się w połowie XX wieku, a ją samą wiąże się zarówno z działalnością jak i poglądami dadaistów. Sztuka współczesna charakteryzuje się bogactwem form jej wyrażania, stąd też doskonale odnajduje się w wszelkiego typu manifestacjach, happeningach, artystycznych i szalenie nowatorskich collage’ach, wizualizacjach (m.in. świetlnych – rzeźby iluminacyjne Heinza Macka), w fotomontażach oraz abstrakcjach. Artyści tworzący sztukę nowoczesną nie boją się zupełnie nowatorskich materiałów, czy też łączenia ze sobą rzeczy na pozór do siebie niepasujących. Sztuka nowoczesna to oderwanie się od ustalonych trendów, szeroko przyjętych norm artystycznych, bądź też ukazywanie „starego” w zupełnie innowacyjnym świetle.